Kerstbrief 2018

     Engels Klooster, Brugge – Kerstmis 2018 – Nieuw Jaar 2019

 

            Beste families, beste vrienden,

 

Dit jaar 2018 werden verschillende pagina’s van het leven van onze Congregatie en onze Gemeenschap omgedraaid: in april koos het Algemeen Kapittel in Brugge Zr Françoise uit Butare (Rwanda) als Algemene Priorin en de Gemeenschap in Brugge koos Zr Mary Aline die Zr Teresa Joseph opvolgt; onze gebeden vergezellen haar na 20 jaar onafgebroken toewijding;

Bij het lezen van de woorden van Guido Gezelle: “Ik ben gelukkig, ik geloof dat ik altijd geleefd heb in eenvoud van hart en waarheid “herdenken we met dankbaarheid onze Aalmoezenier Kanunnik Paul Depuydt welke God ons gaf gedurende 39 jaar. De Heer riep hem bij zich op 30 oktober. De begrafenis in de kathedraal van Brugge werd bijgewoond door talrijke leden van zijn familie omringd door een grote menigte. We herdenken met onze gebeden ook Zr M. Victor uit Ieper, Mr Vogels, Mrs Grace Jones en talrijke andere vrienden. R. I. P.

            Een belangrijke stap is gezet om het leven in onze gemeenschap te vereenvoudigen de oppervlakte wordt kleiner en geoptimaliseerd, de treden worden verwijderd. Het is een blijde terugkeer naar de plaats waar het allemaal begon, de koer van Thomas a Kempis, we vieren in 2019 het 390ste jaar van dit oorspronkelijk huis.

            Met het project Sacred Book-Secret Libraries op initiatief van gemotiveerde leken, wil men in samenwerking met de paters Karmelieten het religieus leven in Brugge in het licht brengen. Verschillende initiatieven krijgen stilaan vorm, al deze projecten worden met kennis van zaken door onze raadgevers opgevolgd.

            De gemeenschappen in Rwanda en Tanzania evolueren goed: aspirante, postulanten en novices impregneren zich in het geloof volgens onze eigen spiritualiteit in het hart van de Kerk, Jezus in liefde en dienstbaarheid volgen

Postzegels (niet losgeweekt) zijn nog altijd meer dan welkom, ze worden gesorteerd en verkocht per kilo, de opbrengst gaat naar onze gemeenschap in Rwanda.

            Voor meer contacten en vorming, hebben verschillende zusters sessies en vergaderingen bijgewoond in België en het buiten.

            De dagelijkse misviering wordt na de ziekte en het overlijden van onze Aalmoezenier met toewijding verzorgd door een groot aantal priesters uit het diocese. Deze pastorale hulp zet er ons toe aan om speciaal voor hen allen te bidden. We danken ook onze vele helpende handen en vrijwilligers in de tuin, het onthaal, het onderhoud en het linnenwerk. God ontgaat niets!

Ook over een ander idee wordt nagedacht: mensen verenigen in een sympathieke en dynamische groep om met ons nieuwe wegen voor de toekomst te openen. Als dit project iets voor u is, gelieve dit te melden op bijgevoegd strookje.

“Zo spreekt de Heer, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Heer, uw God, die u leert wat goed voor u is en die u de paden toont waarlangs u moet gaan” (Is 48:17).

Onze gebeden en wensen begeleiden u op deze weg, moge Emmanuel u vergezellen en u vreugde en licht brengen nu en in 2019.

Aantekeningen:

Carmersstraat 85 – B   8000  Brugge -  België