Bezoek van de kerk

Onze kerk is geklasseerd als historisch monument. Ze kan elke namiddag bezocht worden, behalve vrijdag en zondag:

  • van 14.00 tot 15.30 uur;
  • van 16.15 tot 17.30 uur

Een bezoek aan de kerk geeft aan de bezoeker de gelegenheid om te proeven van de stilte en de sereniteit die deze ruimte uitstraalt. Zij  biedt tevens de gelegenheid om kennis te maken met het religieuze leven in het algemeen en met de spirituele en historische erfenis van dit klooster in het bijzonder.