Heilig Bloed Processie 5 mei 2016

Twee zusters van onze communauteit gaven gevolg aan de oproep van de bisschop om deel te nemen aan de Heilig Bloedprocessie. Ze volgden de relikwie van het Heilig Bloed achter de clerus. Dit was onze manier van bidden voor een hernieuwd geloof en een christelijk engagement in Brugge en in ons bisdom. De talrijke aanwezigen rond het parcours aanschouwden de verschillende groepen die evocaties brachten van bijbelse taferelen aangevuld met folkloristische elementen. Zij maakten kennis met de talrijke figuranten uit de plaatselijke gemeenschap en bewonderden de vele en prachtige kostuums.
Het was, ondanks de vermoeidheid, een prachtig feest bijgewoond door ... 50 à 60 duizend bezoekers.